Những điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo thuế hàng tháng

Trong quá trình hoạt động, việc nộp báo cáo thuế được xem là hình thức để cơ quan thuế nắm được tình hình hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và cụ thể những quy định về báo cáo thuế như các loại tờ khai cần nộp, thời hạn nộp tờ khai thuế, phương pháp khấu trừ thuế là gì,… là vô cùng cần thiết đối với kế toán. Dưới đây là những điều kế toán cần lưu ý khi nộp báo cáo thuế hàng tháng để tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm việc.

 

Ngoài kỳ báo cáo bất thường, báo cáo thuế hàng tháng có các loại thuế phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bao gồm:

báo cáo thuế

Thuế giá trị gia tăng

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT; Các phụ lục khác (nếu có).

Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 03/GTGT (trực tiếp trên GTGT); Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT (trực tiếp trên doanh thu); Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT.

Các báo cáo thuế nộp hàng tháng đối với Thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN (đối với doanh nghiệp trả tiền lương)
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN (đối với doanh nghiệp trả đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán,…)

Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp lớn hơn 50.000.000 đồng thì kê khai theo tháng, nếu không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

– Các báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK-TNCN và 01/KK-XS áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh.

– Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu 01/TTĐB kèm theo bảng kê hàng hóa và đơn hàng bán ra vào mẫu 01-1/TTĐB, bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB (nếu có).

 

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, kế toán cần lưu ý không nên nộp muộn, tránh bị phạt hành chính và có thể bị cơ quan thuế đưa vào danh sách cần theo dõi.

Các hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

Cách sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử

 

Những điểm cần lưu ý đối với báo cáo thuế hàng tháng:

– Kế toán cần có sự sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo quy trình ngày tháng.

– Khi hạch toán lên phần mềm kế toán, bạn phải phân biệt được đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ.

– Khi lưu trữ hóa đơn, lưu trữ chứng từ, kế toán nên photo thêm vài bản tránh trường hợp bị mất, cháy, hỏng, trường hợp cần đối chứng sẽ rất khó để thực hiện.

– Nên kê khai cẩn thận, hàng tháng và quý kiểm tra lại để đảm bảo tính vẹn toàn thông tin.

– Hàng tháng nên hạch toán vào phần mềm kế toán và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai.

– Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản trong cân đối kế toán.

– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh chênh lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp, từ đó tạo bút toán xử ký chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lại rồi sau đó mới tiến hành lập Báo cáo tài chính.

– Hàng tháng nên có sự cân đối về mọi mặt như: thuế, chi phí, lợi nhuận… để cuối năm không gặp khó khăn trong quá trình lập báo cáo tài chính.
 

Leave a Reply