Công nghệ

Kế toán đã biết các loại hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay?

Hóa đơn là một loại chứng từ ghi lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp giúp đưa ra các báo cáo về tình hình hoạt động một cách chính xác nhất. Vai trò của hóa đơn không chỉ quan trọng với doanh nghiệp mà còn giúp cơ quan quản lý kiểm soát doanh nghiệp tốt hơn. Xoay quanh hóa đơn có khá nhiều vấn đề đặt ra đó là mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn là gì, có bao nhiêu loại hóa đơn hiện nay, đặc điểm của hóa đơn như thế nào,… Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hóa đơn trong doanh nghiệp hiện nay.

1. Về nội dung trên hóa đơn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trên hóa đơn phải thể hiện các nội dung bắt buộc sau:

– Tên loại hóa đơn;

– Có ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn;

– Tên liên hóa đơn;

– Số thứ tự hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán hàng;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên mua hàng;

– Tên của hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ;

– Có chữ ký của người mua, người bán và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn;

– Tên tổ chức nhận in hóa đơn;

– Hóa đơn phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

2. Về hình thức hóa đơn

Hiện nay, hóa đơn được tồn tại chủ yếu dưới hai hình thức là hóa đơn giấy (bao gồm hóa đơn đặt in và hóa đơn tự in) và hóa đơn điện tử. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020. Sau thời gian này, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

hóa đơn

3. Các loại hóa đơn hiện nay trong doanh nghiệp

Hiện nay có các loại hoá đơn như: hoá đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác: tem, phiếu, phiếu thu, chứng từ thu…

a. Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn được doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất, dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với một trong các hoạt động dưới đây:

– DN bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– DN có hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

b. Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là loại hóa đơn được dùng cho các đối tượng sau:

– Cá nhân, doanh nghiệp khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và một số trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài;

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. 

Hộ cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật QLT mới? 

Các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

c. Các loại hóa đơn khác như tem; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

– Tem bao gồm nhiều loại như tem thư, tem hải quan, tem thuế… là những mảnh giấy nhỏ, hình chữ nhật, thể hiện giá trị cụ thể của từng loại.

– Phiếu thu tiền bảo hiểm là loại chứng từ được dùng để thể hiện khoản thu bảo hiểm, đây cũng là một loại hóa đơn được dùng khá phổ biến hiện nay.

d. Các loại phiếu thu, chứng từ thu

Kế toán cũng có thể gặp khá nhiều loại hóa đơn này trên thị trường, có thể kể đến như phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Comment here