Hộ cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật QLT mới?

Hiện tại mặc dù đã có quy định về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nhưng chưa đến thời hạn bắt buộc rộng rãi, nên đa số các DN vẫn chọn sử dụng hóa đơn giấy thay vì hóa đơn điện tử xác thực. Theo quy định tại Luật quản lý thuế mới sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng.

Để khắc phục triệt để vấn đề này, dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi quy định, những DN đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, không thuộc loại có rủi ro về thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải xuất HĐĐT; các DN khác sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế. Hộ kinh doanh quy mô lớn có nhu cầu sử dụng hoá đơn thường xuyên có thể sử dụng HĐĐT khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không sử dụng HĐĐT, thì sử dụng máy tính tiền có phần mềm bán hàng hoặc thiết bị thanh toán có kết nối với cơ quan thuế và phải có hoá đơn giấy in từ máy tính tiền hoặc phần mềm bán hàng giao cho người mua. Một số trường hợp do đặc thù kinh doanh hoặc do điều kiện địa lý thuộc vùng sâu, vùng xa không áp dụng được HĐĐT thì áp dụng hóa đơn giấy, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp hộ kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí thường giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, cơ quan thuế sẽ tăng cường quản lý thông qua việc đẩy mạnh sử dụng HĐĐT, kết nối thông tin doanh thu bán hàng thông qua máy tính tiền hoặc các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán. Đối với HKD quy mô nhỏ, vẫn áp dụng hình thức thuế khoán như hiện nay, song sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa bàn trong việc kiểm soát hạn chế tối đa việc khoán thuế không sát thực tế.

Như vậy, song song với các Nghị định, thông tư quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt đông kinh doanh dịch vụ hàng hóa, thì Luật quản lý thuế mới cũng đã có những quy định cụ thể về việc sớm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng. Việc quản lý hóa đơn đối với hộ kinh doanh lớn vẫn luôn là bài toán nan giải, tình trạng sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn khống vừa khiến cho người dùng, các hộ kinh doanh gặp nhiều bất lợi, vừa khiến cho việc quản lý hóa đơn của cơ quan thuế gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn cho cả cơ quan thuế, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trong vấn để sử dụng hóa đơn. 

Các trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí 

Vì sao lại xảy ra lỗi đường truyền khi nộp thuế điện tử

Ngoài những nội dung liên quan đến việc áp dụng triển khai sử dụng hóa đơn trên diện rộng thì tại luật quản lý thuế mới cũng có điều chỉnh về thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đang được khuyến khích triển khai sử dụng mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Hiện tại, theo chủ trương của Thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ sớm hoàn thành việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 31/09/2020.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được chủ trương về việc triển khai sử dụng hóa đơn đối với hộ cá nhân kinh doanh theo luật quản lý thuế mới, nắm đươc chủ trương, đường lối về việc thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn hiện nay. 

 

Leave a Reply