Công nghệTin tức

Các hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài việc nắm rõ cách tra mã số thuế cá nhân, kế toán cần phải nắm vững các hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu các hình thức kê khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Có bao giờ kế toán tự đặt ra cầu hỏi rằng: liệu doanh nghiệp mình sẽ thực hiện việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo hình thức nào? Và có tổng cộng bao nhiêu hình thức kê khai theo quy định của pháp luật? đây có lẽ là vấn đề quan trọng mà hầu hết những người làm kế toán đều muốn tìm hiểu chi tiết, cụ thể, để phục vụ tốt công việc và trách nhiệm của bản thân đối với doanh nghiệp.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là hình thức kê khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; trừ một số trường hợp cụ thể sau:

Cách sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử

-Đối với trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối với trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

– Đối với trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh (không bao gồm trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu).

Bên cạnh đó các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định vô cùng rõ về việc doanh nghiệp phải trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và phải có trách nhiệm thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo tháng, theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Như vậy, trong bài viết này đã đề cập rất cụ thể các hình thức khai thuế thu nhập doanh nghiệp mà các kế toán doanh nghiệp cần phải nắm vững. Ngoài các hình thức khai thuế, doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ quy định về trách nhiệm kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nếu trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì các đơn vị trực thuộc cần phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập phát sinh tại các đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế để có thể quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc….

8 lưu ý quan trọng khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Như vậy, trách nhiệm và hình thức kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã được liệt kê rất chi tiết trong bài viết. Hy vọng những chia sẻ trên đây đã mang lại kiến thức bổ ích cho bạn đọc, là tài liệu quan trọng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

Comment here