8 lưu ý quan trọng khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ngoài vấn đề cần phải nắm được bản chất thì kế toán cần phải bao quát được những lưu ý quan trọng để khi triển khai thực hiện sẽ không bị mắc sai phạm lại một lần nữa. Cùng tìm hiểu 8 lưu ý quan trọng khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn được trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây.

lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

8 lưu ý quan trọng khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn bao gồm:
Thứ nhất: Trường hợp áp dụng:
Biên bản điều chỉnh hóa đơn được áp dụng đối với trường hợp hóa đơn đã lập nhưng có sai sót và đã kê khai.
– Trong trường hợp viết hóa đơn sai nhưng chưa kê khai thì kế toán doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới theo hướng dẫn tại: Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39
Thứ 2: Nội dung ngày, tháng, năm trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
Thứ 3; Nội dung trên biên bản điều chỉnh cần phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số bao nhiêu? Ngày lập? Nội dung điều chỉnh…
Thứ 4: Trường hợp nếu hóa đơn sai tên, địa chỉ nhưng mã số thuế của người mua lại đúng thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.
Thứ 5: Nếu doanh nghiệp đã kê khai thuế thì cần phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được hủy hóa đơn mà cần phải tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn.
Thứ 6: Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc phải tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì kế toán doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
Thứ 7: Doanh nghiệp chỉ sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn viết sai khi hóa đơn lập sai đó chưa được kê khai thuế.
Thứ 8: Biên bản điều chỉnh hóa đơn cần phải có chữ ký (ghi rõ họ và tên) cùng với dấu của người đại diện 2 bên.
Như vậy, trong bài viết này đã liệt kê rất đầy đủ 8 lưu ý quan trọng khi tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và Nghị định 119 để có thể đáp ứng các quy định về hóa đơn điện tử, đảm bảo việc áp dụng và triển khai đúng theo trình tự quy định hiện hành.
Đây hứa hẹn sẽ là hành trang bổ ích cho kế toán trong công việc xử lý hóa đơn trong trường hợp có sai sót, đặc biệt là khi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, khai tử hoàn toàn hóa đơn giấy.

https://nhadatnews.net/cach-sua-loi-khong-vao-duoc-trang-thue-dien-tu/

https://nhadatnews.net/xuat-khau-lao-dong-di-singapore-va-muc-thu-nhap-dang-mong-uoc/

Leave a Reply